Sınıflandırmaqua

Ceviz ağacının kalitesi farklı desen ve renklerinde yatar. Koyu çizgileri ve desenler biraz daha hafif açık fon üzerinde belirgindir.

Bu hafif açık fon üzerindeki desenlerin hareketleri, ifadeleri ve karışık renk tonları, parlaklık ve bununla bütünleşen daha değişik özellikler dipçiğin kalitesini belirlemede büyük rol oynar.

Ceviz dipçiğinin sınıflandırılması için yapısı, rengi, karşıtlık ve desenleri arasında orantılı ve güzel bir denge olmalıdır. Böyle parçalara da çok nadir rastlanılır.

Bu kıstasların bir standardı bulunmamakla birlikte aşağıdaki görseller bu ürünlerin çeşitleri hakkında yardımcı olacaktır.

EXHIBITION-1_small STANDARD_small1 HEARTWOOD_small1SEMIFANCY II._small1 SEMIFANCY I._small1 FANCY-1_small1 FULL FANCY_small1  EXHIBITION-1_small